fbpx
Flat Preloader Icon

Fackverkstakstolar

Fackverkstakstolar – varför bygga med dem?

L

Snabb montering. Monteringstiden för fackverkstakstolar är mycket kort jämfört med uppförande av en klassisk takkonstruktion på plats. Fackverkstakstolarna för ett medelstort tak kan monteras på en dag.

L

Förvaring är ofta problematisk på byggplatser, fackverkstakstolarna däremot behöver ingen förvaringsyta eftersom de kan lyftas upp på väggarna direkt från lastbilen. Fackverkstakstolar är säkert bäst om byggplatsen har begränsad lagringsyta.

L

Montering kräver inga tunga maskiner. Oftast är lastbilen som transporterar fackverkstakstolar även försedd med lyftkran så att fackverkstakstolarna kan lyftas upp på väggarna antingen en i taget eller som ett helt paket.

L
Personalens arbetstid på plats är relativt kort och 2-3 män behövs för montering av ett klassiskt sadeltak. Snabb montering och låga personalkostnader är bra för byggbudgeten.
L
Programmet som används för projektering av fackverkstakstolar tar med alla aktuella laster i beräkningen: snö, vind, takbeläggning, isolering, takbjälklaget osv. Dessutom räknas alla möjliga kombinationer av laster med i kalkylen. Om beställaren önskar tar vi även med aktuella extralaster.
L
Fackverkstakstolar tillverkas individuellt för varje tak, med hänsyn till byggnadens särdrag och var den ska ligga. Fackverkstakstolar är inte någon lagervara eller något som man köper i byggaffären.
L

Användningsområden för fackverkstakstolar med spikplattor är gränslöst breda. De kan användas vid: bjälklag, sadel- och plantak, växthus, hallar med bågtak eller sadeltak.

L

En takkonstruktion projekterad av fackverkstakstolar innebär avsevärt lägre virkesvolym än klassiska takstolar eftersom fackverkstakstolar projekteras som ett system av krafter där olika krafter stödjer och balanserar varandra. Tack vare detta kan betydligt mindre virkestvärsnitt användas. På så sätt uppnår man mycket större hållfasthet till lägre materialkostnader.