Siia popup sisu

Behöver du hjälp?Prata med oss här

katusefermid

Fabrik för fackverkstakstolar

13 SKÄL ALL VÄLJA TRUSTEKS FABRIK FÖR FACKVERKSTAKSTOLAR

1. Vi har CE-märkning
Trusteks fabrik för fackverkstakstolar har CE-certifikat nr 2358-CPR-083 utfärdat av BM Trada. I enlighet med detta är vår tillverkning strikt reglerad av olika standarder och regelverk. Med utgångspunkt i CE-märkningen ställer vi till och med högre krav på vår kvalitet än vad som egentligen krävs. Alla åtgärder och operationer i vår tillverkning är dokumenterade, från mottagning av virke till återkoppling från kunder.
Detta ger dig trygghet och visshet om att vi är ett mycket pålitligt företag med hög kvalitet och rejäl arbetsprestanda.

2. Vi är med i Estlands handels- och industrikammare
Estlands handels- och industrikammare är Estlands största och äldsta företagarorganisation som erbjuder olika utbildningar och hjälp avseende juridiska (bl a EU-relaterade) frågor, utrikeshandel och tullformaliteter.
Följaktligen har vi alltid tillgång till den senaste information och kan därför erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna.